Υπηρεσίες Courier
τηλέφωνα επικοινωνίας
INTERCITY COURIER

Ασφάλιση αποστολών

Οι αποστολές σας είναι απολύτως ασφαλείς τα χέρια μας. Όλες οι αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη) έως το ποσό των 40 € για έγγραφα και των 100 € για αντικείμενα. Για τις αποστολές εντός Ελλάδας προσφέρεται η δυνατότητα για πρόσθετη ασφάλιση. Η ασφάλιση επιβαρύνεται με ασφάλιστρο ύψους 1,00% επί της δηλωμένης αξίας των προς ασφάλιση αποστολών.